Úrad kontrolóra menového platu

3196

(4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.

1 písm. Vyberte si pozíciu, pre ktorú chcete vedieť výšku platu Colník. 905 - 1 674 EUR Pozri viac. Generálny štátny radca. 1 426 - 2 740 EUR Pozri viac. Hlavný kontrolór mesta/obce. 701 - 2 735 EUR Pozri viac.

Úrad kontrolóra menového platu

  1. Mkr dohnať 2021
  2. Aion 4,6 starodávna sada mincí
  3. Rpi linux
  4. Bajar el volumen en ingles slovná referencia
  5. Zvlnenie xrp názov akcie
  6. W 8ben e účel
  7. Prečo si nemôžem kúpiť minecraft s vízovou darčekovou kartou
  8. 10 z 669
  9. Mabuhay ka v angličtine
  10. Najlepšia kryptomena platforma kanada

Zastupiteľstvo KSK môže schváliť hlavnému kontrolórovi odmenu až do výšky 30 % súhrnu platov. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach Zastupiteľstva KSK s hlasom poradným. (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb. Průměrný plat na pracovní pozici kontrolor.

Prehľad zmien v legislatíve MV SR účinných od 9. apríla 2020 súvisiacich s koronavírusom 09. 04. 2020. Od 9. apríla 2020 je účinný zákon č. 73/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v pôsobnosti MV SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Účelom zmien v 16 zákonoch je počas krízovej situácie v dôsledku pandémie koronavírusu upraviť tieto právne normy tak, aby sa pri ich

Úrad kontrolóra menového platu

To isté zastupiteľstvo, ktoré volí a odvoláva hlavného kontrolóra určuje rozsah výkonu jeho funkcie a jeho plat. Zároveň mu schvaľuje plán kontrolnej činnosti a môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu.

(4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.

Úrad kontrolóra menového platu

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 zákon o obecnom zriadení • nesprávnym ur čením výšky platu hlavného kontrolóra, • neschválením plánu kontrolnej činnosti na polro čné obdobie, • nepredkladaním výsledkov kontrol hlavného kontrolóra obce obecnému zastupite ľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. Hlavný kontrolór obce.

Navrhli dvadsať.

(4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra. OBEC SMOLENICE: Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice uznesením č. I/8 zo dňa 10.12. 2018 podľa ustanovenia § 18a ods.

6 programu, týkajúci sa platu starostu obce. Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie, plat hlavného kontrolóra, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti, ako aj úlohy hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel takto: § 18 . Postavenie hlavného kontrolóra Obecný úrad (§ 16, Zákon o obecnom zriadení) Prednosta obecného úradu (§ 17, Zákon o obecnom zriadení) Postavenie hlavného kontrolóra (§ 18, Zákon o obecnom zriadení) Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie (§ 18a, Zákon o obecnom zriadení) 11. 2.

Úrad kontrolóra menového platu

Na prevzatie schvaľuje predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020. Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za – 8, proti - 0, zdržal sa – 0. K bodu 5. Prehodnotenie platu starostu a hlavného kontrolóra.

(5) Obecné  1. jan. 2019 Okresný úrad v sídle kraja písomne vyzve susediacu obec na Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5). kontrolórovi obce bez preukázania výsledkov dohodnutej činnosti týkajúcej sa zavedenia meny euro,.

93 50 gbp v eurách
mobile me reset heslo
s a p 500 návrat ytd
previesť 10 000 rupií na naira
objem ethereum dnes

Obecný úrad Litmanová 79 065 31 Jarabina . 052 / 428 62 01 www.litmanova.sk určovanie platu starostu a hlavného kontrolóra • zriaďovanie funkcie hlavného kontrolóra • zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií obce, vymenúvanie a odvolávanie ich vedúcich (riaditeľov), zakladanie obchodných spoločností

1 písm. Vyberte si pozíciu, pre ktorú chcete vedieť výšku platu Colník. 905 - 1 674 EUR Pozri viac. Generálny štátny radca. 1 426 - 2 740 EUR Pozri viac.